Published

Here is a small list of places where my art has been published/used:

Sagospelet Rymd: Universums öde

-Eloso Förlag’s “Hjärnor”

-Le Visage Vert n° 29, “L’Artefact de Herr Göring”

-Cover art and in-book illustrations for the book “Klockan och Spegeln”

-Folkuniversitetet, various writing courses including;

“Världsbyggnad för sci-fi och fantasy”

“Skräck, sci-fi & fantasy, grund”

“Skräck, sci-fi & fantasy, fördjupning”

“Att skriva ljudbook”

Roadclub: League Racing game on Steam (card artwork + misc. in-game assets).

-Fenix, “Kaknäs karaktärer”.

-Saga games, “Fantasy!”.